Aktualności

Aktualności oraz przydatne informacje.

Wiosenna ochrona rzepaku (03.2022)

W Księżym Lesie k. Strzelec Opolskich od 15.03. na polach rzepaku odławiają się do żółtych naczyń chowacze łodygowe a szczególnie chowacze czterozębne. Również na brzegach plantacji rzepaków pojawiły się w dość dużych ilościach chowacze. Na trzy żółte naczynia odłów był różny:

  • 48 chowaczy czterozębnych (dużo powyżej progu szkodliwości),
  • 1 chowacz czterozębny,
  • 4 chowacze brukwiaczki.

Widać z tego jak mogą być różne wyniki odłów w zależności od pola czy miejsca na polu (żółte naczynia a i b są na tym samym polu).

Chowacz czterozębny składa jaja do ogonków liściowych a stamtąd larwy przechodzą do pędu głównego. Na innym polu odłowiły się tylko chowacze brukwiaczki, które składają jaja do głównych pędów rzepaku. Na razie pęd jeszcze nie idzie mocno do góry ale będzie się to zmieniać z dnia na dzień.

Chowacze tzw. łodygowe (czterozębny i brukwiaczek) muszą być zwalczone przed złożeniem jaj przez samice. Już wczoraj zaobserwowałem pierwsze kopulujące pary chowaczy czterozębnych więc czasu na oprysk jest niewiele. Te chowacze były bardzo narwane bo normalnie to szkodniki muszą uzupełnić swoje zapasy po zimie a dopiero następuje kopulacja i składanie jaj.

Dzisiejszy (16.03) deszcz (6 l/m2) rozpuści i przemieści nawozy a temperatura powietrza i gleby pobudzi rośliny do szybszej wegetacji. Na wczoraj temperatura gleby też mocno wzrosła, pomiary z termometru glebowego na polach z rzepakiem:

Dodatkowo również na starych liściach rzepaku występują objawy suchej zgnilizny kapustnych, jasne plamki z czarnymi owocnikami. Z tych plamek z owocnikami grzyba będą wylatywać zarodniki, które porażą nowe liście, pędy. Choroba ta ma duże znaczenie w ochronie rzepaku, może porażać wszystkie tkanki rzepaku: siewki, liście, łodygi, szyjkę korzeniową a nawet łuszczyny.  Porażenie szyjki korzeniowej oraz łodyg ma największy wpływ na plonowanie rzepaku. Szyjka korzeniowa w wyniku tej choroby korkowacieje i murszeje a w konsekwencji powoduje wyłamywanie się łodyg.