Aktualności

Aktualności oraz przydatne informacje.

Początek wegetacji roślin w 2024 roku

Informacja dot. możliwości wcześniejszego nawożenia azotem od 2023 roku wymaga spełnienia średniej temperatury powietrza pow. 3oC przez 5 kolejnych dni w lutym. Te dane są od 01.02. na stronach internetowych IMGW, gdzie jest dostęp do powiatów, w których nastąpiło przekroczenie średniej dobowej temperatury przez próg 3oC lub 5oC. W załączeniu link: AGROMETEO IMGW >> O wcześniejszym nawożeniu azotem oraz np. potasem, magnezem czy siarką oprócz zdrowego rozsądku, zostają jeszcze ogólne zasady stosowania nawozów z ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu art.20 ust.1 pkt1 „Zabrania się stosowania:nawozów i produktów pofermentacyjnych na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą lub pokrytych śniegiem.” oraz pkt 3 „Za glebę zamarzniętą nie uznaje się gleby, która rozmarza co najmniej powierzchniowo w ciągu dnia.”

Przyroda wybudziła się, a od początku lutego mamy wiosnę pod względem temperatur jak również fenologicznie – botanicznie. Na zbożach ozimych i rzepakach na korzeniach są nowe przyrosty (zdjęcia), na leszczynie początek kwitnienia (zdjęcie). W dniu 12.02. temperatura gleby na głębokości 10 cm na polu z rzepakiem wynosiła ponad 7 oC (zdjęcie). Rzepaki i zboża regenerują się po krótkiej ale ostrej zimie i pobierają składniki pokarmowe niezależnie od naszych decyzji czy możliwości wjazdu na pole. Na podstawie danych IMGW, od 07.02.2024 roku w całym woj. opolskim i większości powiatów woj. śląskiego możemy oficjalnie nawozić azotem. Nawożeniowcy z prof. Witoldem Szczepaniakiem z UP w Poznaniu mówią o jak najwcześniejszym nawożeniu rzepaku azotem a w Top Agrar w nr 2/2024, mowa jest na glebach lekkich o możliwym przepłukaniu azotem, przy dużych opadach deszczu. Oprócz nawożenia azotem w ostatnich latach konieczne jest nawożenie siarką, której brakuje w glebie. W rolnictwie w dużej mierze opieramy się na prognozach pogody. Niestety, na prognozy pogody długoterminowe nie można do końca liczyć, zmieniają się jak w kalejdoskopie. Zostaje nam decyzja we własnym zakresie, która po czasie okazuje się trafiona czy nie.

W Księżym Lesie k. Strzelec Opolskich od żniw 2023 roku praktycznie każdy miesiąc to opady powyżej normy:

  • Lipiec: 81 mm (w normie – 83,1 mm),
  • Sierpień: 108,3 mm (powyżej normy – 69,1 mm),
  • Wrzesień: 67,7 mm (w normie – 56,6 mm),
  • Październik: 60,4 mm (powyżej normy – 41,2 mm),
  • Listopad: 98,6 mm (znacznie powyżej normy – 47,9 mm),
  • Grudzień: 75,8 mm (powyżej normy – 43,5 mm).

Suma opadów za 2023 rok: 816,4 mm, roczna norma opadów: 644 mm.

  • Styczeń 2024r.: : 57,2 mm (powyżej normy – 37,3 mm),
  • Luty do 13.02.2024r.: 40 mm (powyżej normy – 30,5 mm).

Wg IMGW suma opadów „w normie” oznacza 75% do 124% normy,
„powyżej normy” to 125 – 175% normy,
„znacznie powyżej normy” to pow. 175% normy.