Aktualności

Aktualności oraz przydatne informacje.

NAWOŻENIE ZIEMNIAKA JADALNEGO

Uprawa ziemniaka jadalnego w zrównoważony sposób, którego celem jest osiąganie optymalnych plonów o wysokiej jakości w warunkach technologii chroniącej środowisko, to obecnie ważny element produkcji rolnej. Prawidłowe nawożenie ziemniaka przynosi nie tylko efekt plonotwórczy, ale korzystnie wpływa także na jakość i zdolności przechowalnicze bulw.

Ziemniak – warto nawozić już jesienią czy lepiej poczekać do wiosny?

Podstawą zrównoważonej produkcji jest racjonalna gospodarka substancją organiczną. W uprawie ziemniaka warto wykorzystywać nawozy naturalne (np. obornik) i organiczne, ponieważ sprzyja to utrzymaniu dobrej żyzności gleby. Obok nawozów naturalnych i organicznych jesienią warto stosować nawozy fosforowo-potasowe. Wysokość dawki uzależniona jest od zasobności gleby w składniki pokarmowe, ilości składników dostępnych z innych źródeł oraz przewidywanej wielkości plonu ziemniaka. Jeśli nie znamy zasobności gleby, to warto składniki stosować w proporcji N:P:K jak 1:1:1,2-1,5. Do nawożenia jesiennego (polecanego szczególnie na glebach cięższych) warto wykorzystać Super fos dar 40, Holist agro PK 15-30 czy Holist agro K (Mg) 55 (+5). Na lżejszych stanowiskach nawozy zawierające potas lepiej stosować wiosną (aby ograniczyć jego wymywanie). Wiosną można wykorzystać nawozy wieloskładnikowe, np. Polifoskę 5, Polifoskę 6,
Polifoskę 8, Polifoskę Krzem, Amofoskę 4-16-18.

Ziemniak jest rośliną o tylko częściowej tolerancji na chlor, dlatego w uprawie warto stosować nawozy oparte na siarczanie potasu, jak Polifoska Start. Sól potasowa i nawozy zawierające chlorek potasu muszą być zastosowane przynajmniej 3 tygodnie przed sadzeniem bulw, aby umożliwić wymycie chloru do głębszych warstw gleby (i w efekcie ograniczyć kontakt roślin z chlorkami)

Fosfor sprawdzi się współrzędnie

Współrzędne nawożenie fosforem poprawia dostępność pierwiastka dla roślin (fosfor słabo przemieszcza się w glebie). W nawożeniu współrzędnym świetnie sprawdzi się Polidap (wysokoskoncentrowany nawóz zawierający fosfor w formie fosforanu amonowego)

Azot najlepiej zastosować wiosną

Nawozy azotowe należy wysiać wiosną przed sadzeniem ziemniaków i wymieszać z glebą. Możliwa jest także aplikacja rzędowa, bezpośrednio do redlin w trakcie sadzenia (nawóz umieszcza się w odległości kilku centymetrów od sadzeniaków). Całkowita dawka azotu pod ziemniaki jadalne zbierane w pełnej dojrzałości fizjologicznej wynosi zazwyczaj 100-180 kg N/ha. dawki całkowite wyższe od 100-120 kg N/ha zaleca się podzielić na dwie części. Pierwszą dawkę azotu (60% dawki całkowitej) stosuje się przedsiewnie. Do nawożenia można wykorzystać mocznik (Pulrea +INu), nawozy typu RSM, saletry amonowe (Pulan Macro, Zaksan 33,5), saletrzaki (Salmag, Saletrzak 27 standard plus) lub nawozy wzbogacone w siarkę (RSM S, Saletrosan 26 plus, Saletrosan 30, Saletromag 25, Polifoska 21, Siarczan Amonu AS 21). drugą dawkę azotu (40% dawki całkowitej) stosuje się przed ostatnim obredleniem, zazwyczaj w postaci saletry amonowej lub saletrzaku. w uprawie ziemniaków na wczesny zbiór dawki azotu są mniejsze (np. 50 kg N/ha pod ziemniaki zbierane po 60 dniach od sadzenia, 80 kg N/ha pod ziemniaki zbierane po 75 dniach od sadzenia) i z reguły wysiewane w całości przedsiewnie. Do nawożenia można wykorzystać Pulan Macro, Zaksan 33,5, Salmag czy Saletrzak 27 standard plus.

Agnieszka Krawczyk, Monika Tabak